ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 18 m

- Chiều cao nâng 9 m

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 18 mét

- Chiều cao nâng 11 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 16 m

- Chiều cao nâng 3 m

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 22 mét

- Chiều cao nâng 8 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 25 mét

- Chiều cao nâng 8 mét

Hotline:

Hãng sản xuất

Dòng sản phẩm

Nơi sản xuất

arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22