ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 18 m

- Chiều cao nâng 9 m

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 16 m

- Chiều cao nâng 3 m

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 22 mét

- Chiều cao nâng 8 mét

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 25 mét

- Chiều cao nâng 8 mét

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 18 mét

- Chiều cao nâng 11 mét

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi
arrow