ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 26 mét

- Chiều cao nâng 18 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 20 mét

- Chiều cao nâng 12 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 12 mét

- Chiều cao nâng 6 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 20 mét

- Chiều cao nâng 12 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 15 mét

- Chiều cao nâng 6 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 12 m

- Chiều cao nâng 6 m

Hotline:

Hãng sản xuất

Dòng sản phẩm

Nơi sản xuất

arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22