Bạn cần hỗ trợ


ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 32 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 18,5KW

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 20 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 18,5KW

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 16 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 18,5KW

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 10 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 13KW

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 5 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 7,5KW

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 3 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 4,5KW

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 2 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 3KW

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 1 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 1,5KW

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 0,5 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 0,8KW

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tốc độ trục quay 1500 v/p / 2900 v/p

- Dòng điện 18.4 A / 18.6 A

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tốc độ trục quay 1500 v/phút

- Dòng điện 13.9 A

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Điện áp sử dụng 220v - 50 Hz

- Tốc độ trục quay 1500 v/phút

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Điện áp sử dụng 220v - 50 Hz

- Tốc độ trục quay 1500 v/phút

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi
arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22