ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất động cơ 9kw

- dung tích xi lanh 566cc

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất động cơ 30kw

- Số vòng quay 1500 v/p

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất làm việc 5.88kw

- Tốc độ 2200 vòng/phút

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất làm việc 5.15kw

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất làm việc 4.41kw

- Tốc độ 2600 vòng/phút

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất động cơ 22.5kw

- dung tích xi lanh 1510cc

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất động cơ 18kw

- dung tích xi lanh 1193cc

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất động cơ 15kw

- dung tích xi lanh 1092cc

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất động cơ 12kw

- dung tích xi lanh 1092cc

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất động cơ 4.5kw

- Dung tích xi lanh 353cc

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất động cơ 6kw

- dung tích xi lanh 401cc

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất động cơ 3kw

- dung tích xi lanh 300cc

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất động cơ 26.25kw

- Số vòng quay 1500 v/p

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi
arrow
phone 0947 63 61 22