ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất động cơ 9kw

- dung tích xi lanh 566cc

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất động cơ 6kw

- dung tích xi lanh 401cc

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất tối đa: 20,2KW

- Công suất làm việc: 18,38KW

- Trọng lượng: 230kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất tối đa: 20,2KW

- Công suất làm việc: 18,38KW

- Trọng lượng: 220kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất làm việc: 23,53KW

- Công suất tối đa: 21,2KW

- Trọng lượng: 240kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất làm việc: 20,1KW

- Công suất tối đa: 22KW

- Trọng lượng: 230kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất làm việc: 20,1KW

- Công suất tối đa: 22KW

- Trọng lượng: 210kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất làm việc: 16,18KW

- Trọng lượng: 200kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất làm việc: 16,18KW

- Trọng lượng: 185kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất làm việc: 14,71KW

- Trọng lượng: 180kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất làm việc: 14,71KW

- Trọng lượng: 180kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất làm việc: 13,34KW

- Trọng lượng: 165kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất tối đa: 12,1KW

- Công suất làm việc: 11,03KW

- Trọng lượng: 150kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất tối đa: 7,7KW

- Công suất làm việc: 7KW

- Trọng lượng: 95kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất tối đa: 7,7KW

- Công suất làm việc: 7KW

- Trọng lượng: 95kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất tối đa: 6,47KW

- Công suất làm việc: 5,88KW

- Trọng lượng: 100kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất tối đa: 6,47KW

- Công suất làm việc: 5,88KW

- Trọng lượng: 95kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất tối đa: 4,85KW

- Công suất làm việc: 4,41KW

- Trọng lượng: 75kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất tối đa: 5,67KW

- Công suất làm việc: 5,15KW

- Trọng lượng: 70kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất tối đa: 4,85KW

- Công suất làm việc: 4,41KW

- Trọng lượng: 65kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất tối đa: 4,85KW

- Công suất làm việc: 4,41KW

- Trọng lượng: 60kg

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất động cơ 30kw

- Số vòng quay 1500 v/p

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất làm việc 5.88kw

- Tốc độ 2200 vòng/phút

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất làm việc 5.15kw

Hotline:

Dòng sản phẩm

Nơi sản xuất

arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22