ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 32 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 18,5KW

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 10 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 13KW

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 5 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 7,5KW

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 3 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 4,5KW

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 2 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 3KW

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 20 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 18,5KW

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 16 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 18,5KW

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 1 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 1,5KW

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 0,5 tấn

- Điện áp: 380V

- Công suất: 0,8KW

Hotline:

Hãng sản xuất

Dòng sản phẩm

Nơi sản xuất

arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22