ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 15-72 m3/h

- Cột áp 25-16,5 m

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 60-240 m3/h

- Cột áp 82,9-51,9 m

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 12-72 m3/h

- Cột áp 20,2-11,2m

- Áp lực làm việc 10 Bar

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 30-120 m3/h

- Cột áp: 22-12,6 m

- Áp lực làm việc 10 Bar

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng: 21-78 m3/h

- Cột áp: 32,1-15,2 m

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng : 21-78 m3/h

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Điện áp sử dụng : 380V

- Lưu lượng : 24-72 m3/h

- Cột áp: 45,6- 24,5 m

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng : 24-72 m3/h

- Cột áp: 51 - 32 m

- Đường kính hút xả : 65/50 mm

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng : 24-78 m3/h

- Cột áp: 58,3 - 38,8 m

- Đường kính hút xả : 65/50 mm

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng : 27-78 m3/h

- Cột áp: 70,8 - 50,5 m

- Đường kính hút xả : 65/50 mm

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng : 27-78 m3/h

- Cột áp: 78 - 58,3 m

- Đường kính hút xả : 65/50 mm

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng : 27-78 m3/h

- Cột áp: 89,5-71,7 m

- Đường kính hút xả : 65/50 mm

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng : 54-144 m3/h

- Cột áp: 79,5-58,5 m

- Đường kính hút xả : 80/65 mm

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng : 54-156 m3/h

- Cột áp: 89,5-54m

- Đường kính hút xả : 80/65 mm

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng : 84-372 m3/h

- Cột áp: 57,9-32,9 m

- Đường kính hút xả : 125/100 mm

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng : 84-405 m3/h

- Cột áp: 62,2-33,3 m

- Đường kính hút xả : 125/100 mm

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 54- 372 m3/h

- Cột áp: 93,1-69,5 m

- Đường kính hút xả : 125/100 mm

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 54- 330 m3/h

- Cột áp: 86,1-70,2 m

- Đường kính hút xả : 125/100 mm

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng: 3 – 12 m3/h

- Chiều cao bơm: 4,5-21 m

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng: 96-240 m3/h

- Chiều cao bơm: 59,6-46,1 m

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng: 84-240 m3/h

- Chiều cao bơm: 50,8-38,6 m

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng: 66-210 m3/h

- Chiều cao bơm: 35-21 m

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng:66-225 m3/h

- Chiều cao bơm: 39,8-23,5 m

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng:66-180 m3/h

- Chiều cao bơm:26,4-15,1 m

Hotline:
arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22