Máy bơm nước dân dụng Pentax CP 75 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax CP 75 220V

3.350.000 ₫

3.550.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1Hp

- Lưu lượng: 0,3 - 3m3/h

- Cột áp: 18 - 61m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax CP 45 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax CP 45 220V

2.650.000 ₫

2.850.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 0,5Hp

- Lưu lượng: 0,3 - 2,4m3/h

- Cột áp: 5 -30 m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax CR 100 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax CR 100 220V

4.200.000 ₫

4.400.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 0,75-1Hp

- Lưu lượng: 2,4-16,8m3/h

- Cột áp: 10,5-20m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 0,5Hp

- Lưu lượng: 0,3 - 2,4 m3/h

- Cột áp: 5 - 35m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax PM 80 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax PM 80 220V

3.750.000 ₫

3.900.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1Hp

- Lưu lượng: 0,3 - 3 m3/h

- Cột áp: 18 - 61m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax PM 45A 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax PM 45A 220V

3.510.000 ₫

3.700.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 0,5Hp

- Lưu lượng: 0,3 - 2,4 m3/h

- Cột áp: 5 - 35m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax PM 45 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax PM 45 220V

3.050.000 ₫

3.300.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 0,5Hp

- Lưu lượng: 0,3 - 2,4 m3/h

- Cột áp: 5 - 35m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2Hp

- Lưu lượng: 1,8 - 3,6 m3/h

- Cột áp: 27 - 48m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax AP 100 - 2Pentax

Bơm dân dụng Pentax AP 100 - 2

7.000.000 ₫

7.200.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1Hp

- Lưu lượng: 0,18 - 2,1 m3/h

- Cột áp: 18 - 40m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax CAM 200Pentax

Bơm dân dụng Pentax CAM 200

7.670.000 ₫

7.800.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2Hp

- Lưu lượng: 1,2 - 7,2 m3/h

- Cột áp: 32,4 - 52,8m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax CAM 150Pentax

Bơm dân dụng Pentax CAM 150

7.390.000 ₫

7.500.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1,5Hp

- Lưu lượng: 1,2 - 7,2 m3/h

- Cột áp: 25 - 45,7m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax CAM 100Pentax

Bơm dân dụng Pentax CAM 100

4.020.000 ₫

4.200.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1Hp

- Lưu lượng: 0,6 - 3,6 m3/h

- Cột áp: 10 - 47m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax CAM 75Pentax

Bơm dân dụng Pentax CAM 75

3.950 ₫

4.200.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 0,8Hp

- Lưu lượng: 0,6 - 2,4 m3/h

- Cột áp: 24,9 - 42m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax MB 300 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax MB 300 220V

7.670.000 ₫

7.900.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 3Hp

- Lưu lượng: 2,4 - 12 m3/h

- Cột áp: 25 - 48,4m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax MB 200 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax MB 200 220V

7.110.000 ₫

7.300.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2Hp

- Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m3/h

- Cột áp: 26 - 42,1m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax CAB 200 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax CAB 200 220V

9.000.000 ₫

9.200.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2Hp

- Lưu lượng: 1,2 - 6,6 m3/h

- Cột áp: 34 - 59,5m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax CAB 150 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax CAB 150 220V

8.950.000 ₫

9.150.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1,5Hp

- Lưu lượng: 1,2 - 5,4 m3/h

- Cột áp: 32 - 56,5m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax CM 314 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax CM 314 220V

12.000.000 ₫

12.200.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 3Hp

- Lưu lượng: 1,2 - 7,8 m3/h

- Cột áp: 41,9 - 54,5m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax CM 214 220vPentax

Bơm dân dụng Pentax CM 214 220v

7.760.000 ₫

8.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2Hp

- Lưu lượng: 1,2 - 7,2 m3/h

- Cột áp: 33,5 - 45,1m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax CM 164 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax CM 164 220V

7.370.000 ₫

7.600.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1,5Hp

- Lưu lượng: 1,2 - 6,6 m3/h

- Cột áp: 29,5 - 40,5m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước công nghiệp Pentax CMT 100

Bơm công nghiệp Pentax CMT 100

4.050.000 ₫

4.300.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1Hp

- Lưu lượng: 1,2 - 5,4 m3/h

- Cột áp: 25 - 32,5m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax CM 100 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax CM 100 220V

3.900.000 ₫

4.100.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1Hp

- Lưu lượng: 1,2 - 5,4 m3/h

- Cột áp: 25 - 32,5m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax CM 75 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax CM 75 220V

3.850.000 ₫

4.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 0,8Hp

- Lưu lượng: 1,2 - 5,4 m3/h

- Cột áp: 17,5 - 25,8m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax CM 50 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax CM 50 220V

3.200.000 ₫

3.400.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 0,5Hp

- Lưu lượng: 1,2 - 5,4 m3/h

- Cột áp: 12 - 20,5m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22