Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 7/17Pentax

Bơm giếng khoan 4L 7/17

19.910.000 ₫

20.100.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 3Hp

- Lưu lượng:2,4 - 9,6 m3/h

- Cột áp: 43 - 102m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 7/13Pentax

Bơm giếng khoan 4L 7/13

14.730.000 ₫

14.900.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2Hp

- Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m3/h

- Cột áp: 33 - 78m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 7/9Pentax

Bơm giếng khoan 4L 7/9

13.100.000 ₫

13.300.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1,5Hp

- Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m3/h

- Cột áp: 23 - 54m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 7/6Pentax

Bơm giếng khoan 4L 7/6

10.880.000 ₫

11.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 01Hp

- Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m3/h

- Cột áp: 15 - 36m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 6 in 6S60/11 22,5kW Trung Quốc

Bơm 6 in 6S60/11

22.600.000 ₫

22.800.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 22,5kW

- Lưu lượng: 30-70m3/h

- Cột áp: 61-108m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 6 in 6S60/9 18,5kW Trung Quốc

Bơm 6 in 6S60/9

20.800.000 ₫

21.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 18,5kW

- Lưu lượng: 30-70m3/h

- Cột áp: 50-102m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 6 in 6S60/8 15kW Trung Quốc

Bơm 6 in 6S60/8

19.300.000 ₫

19.500.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 15kW

- Lưu lượng: 30-70m3/h

- Cột áp: 44-91m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 6 in 6S46/7 11kW Trung Quốc

Bơm 6 in 6S46/7

14.800.000 ₫

15.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 11kW

- Lưu lượng: 24-60m3/h

- Cột áp: 34-79m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 6 in 6S46/6 9,2kW Trung Quốc

Bơm 6 in 6S46/6

13.800.000 ₫

14.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 9,2kW

- Lưu lượng: 24-60m3/h

- Cột áp: 29-67m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 6 in 6S36/11 15kW Trung Quốc

Bơm 6 in 6S36/11

18.500.000 ₫

18.700.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 15kW

- Lưu lượng: 6-48m3/h

- Cột áp: 56-172m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 6 in 6S36/8 11kW Trung Quốc

Bơm 6 in 6S36/8

14.800.000 ₫

15.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 11kW

- Lưu lượng: 6-48m3/h

- Cột áp: 41-125m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 6 in 6S36/6 7,5kW Trung Quốc

Bơm 6 in 6S36/6

12.800.000 ₫

13.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 7,5kW

- Lưu lượng: 6-48m3/h

- Cột áp: 30-94m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 6 in 6S36/4 5,5kWTrung Quốc

Bơm 6 in 6S36/4

11.800.000 ₫

12.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 5,5kW

- Lưu lượng: 6-48m3/h

- Cột áp: 20-63m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 4 in 4SR16 25-7.5

Bơm 4 in 4SR16 25-7.5

10.600.000 ₫

108.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 7,5kW

- Lưu lượng: 6-16,8-24m3/h

- Cột áp: 35-86-130m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 4 in 4SR16 20-5.5

Bơm 4 in 4SR16 20-5.5

8.800.000 ₫

9.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 5,5kW

- Lưu lượng: 6-16,8-24m3/h

- Cột áp: 25-66-103m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 4 in 4SR16 16-4

Bơm 4 in 4SR16 16-4

6.900.000 ₫

7.100.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 4kW

- Lưu lượng: 6-16,8-24m3/h

- Cột áp: 14-50-81m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 4 in 4SR10 28-5.5

Bơm 4 in 4SR10 28-5.5

8.800.000 ₫

9.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 5,5kW

- Lưu lượng: 3,6-10,8-16,8m3/h

- Cột áp: 15-101-158m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 4 in 4SR10 21-4

Bơm 4 in 4SR10 21-4

7.100.000 ₫

7.300.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 4kW

- Lưu lượng: 3,6-10,8-16,8m3/h

- Cột áp: 13-77-118m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 4 in 4SR10 17-3

Bơm 4 in 4SR10 17-3

5.900.000 ₫

6.100.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 3kW

- Lưu lượng: 3,6-8-16,8m3/h

- Cột áp: 12-78 -96m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 4 in 4SR10 14-2.2

Bơm 4 in 4SR10 14-2.2

4.900.000 ₫

5.100.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2,2kW

- Lưu lượng: 3,6-8-16,8m3/h

- Cột áp: 11 -65-77m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 4 in 4SRm10 14-2.2

Bơm 4 in 4SRm10 14-2.2

5.300.000 ₫

5.500.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2,2kW

- Lưu lượng: 3,6-8-16,8m3/h

- Cột áp: 11 -65-77m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 4 in 4SR8 16-2.2

Bơm 4 in 4SR8 16-2.2

4.900.000 ₫

5.100.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2,2kW

- Lưu lượng: 2,4-6-13,2m3/h

- Cột áp: 15 - 76 - 83m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 4 in 4SRm8 16-2.2

Bơm 4 in 4SRm8 16-2.2

5.300.000 ₫

5.500.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2,2kW

- Lưu lượng: 2,4-6-13,2m3/h

- Cột áp: 15 - 76 - 83m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm chìm giếng khoan 4 in 4SR5 20-2.2

Bơm 4 in 4SR5 20-2.2

5.100.000 ₫

5.300.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2,2kW

- Lưu lượng: 2,4-6-8,4m3/h

- Cột áp: 35-88 -122m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22