Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 210Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 210

10.330.000 ₫

10.500.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2Hp

- Lưu lượng:6 - 30 m3/h

- Cột áp: 8 - 28,8m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm lưu lượng Pentax CH 210Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CH 210

10.650.000 ₫

10.800.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2Hp

- Lưu lượng:6 - 30 m3/h

- Cột áp: 8 - 28,8m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1,5Hp

- Lưu lượng:6 - 30 m3/h

- Cột áp: 4 - 25m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm lưu lượng Pentax CH 160Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CH 160

9.250.000 ₫

9.400.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1,5Hp

- Lưu lượng:6 - 30 m3/h

- Cột áp: 4 - 25m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm lưu lượng Pentax CST 550/4Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CST 550/4

15.690.000 ₫

15.900.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 5,5Hp

- Lưu lượng: 36 - 96 m3/h

- Cột áp: 10 - 17,3m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm lưu lượng Pentax CST400/3Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CST400/3

14.500.000 ₫

14.700.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 4Hp

- Lưu lượng: 15 - 60 m3/h

- Cột áp: 13,5 - 21,5m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm lưu lượng Pentax CST 300/3Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CST 300/3

13.940.000 ₫

14.150.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 3Hp

- Lưu lượng: 15 - 48 m3/h

- Cột áp: 7,5 - 17,5m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm lưu lượng Pentax CS 300/3Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CS 300/3

14.260.000 ₫

14.500.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 3Hp

- Lưu lượng: 15 - 60 m3/h

- Cột áp: 7,5 - 17,5m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm lưu lượng Pentax CST 200/3Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CST 200/3

10.750.000 ₫

11.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2Hp

- Lưu lượng: 6 - 54 m3/h

- Cột áp: 6 - 13,8m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm lưu lượng Pentax CS 200/3Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CS 200/3

10.750.000 ₫

11.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2Hp

- Lưu lượng: 6 - 54 m3/h

- Cột áp: 6 - 13,8m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1Hp

- Lưu lượng: 3 - 21 m3/h

- Cột áp: 5,5 - 12,5m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 550Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 550

16.150.000 ₫

16.300.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 5,5Hp

- Lưu lượng: 6 - 42 m3/h

- Cột áp: 19 - 37m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 400Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 400

15.000.000 ₫

15.200.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 4Hp

- Lưu lượng: 6 - 42 m3/h

- Cột áp: 12,3 - 31,8m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 310Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 310

13.840.000 ₫

14.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 3Hp

- Lưu lượng: 6 - 30 m3/h

- Cột áp: 13,5 - 32,8m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
Máy bơm lưu lượng Pentax CH 310Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CH 310

14.150.000 ₫

14.400.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 3Hp

- Lưu lượng: 6 - 30 m3/h

- Cột áp: 13,5 - 32,8m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22