Máy bơm nước thải là loại máy bơm được bơm chất thải sau khi sử dụng trong hệ thống nhà máy, khu công nghiệp. Máy bơm nước thải có loại bơm bùn loãng, đặc có chứa các tạp chất. Máy bơm nước thải có loại đặt cạn và có loại thả chìm tùy theo từng yêu cầu công việc của quý khách hàng. Tại Lạc Hồng cung cấp các loại máy bơm hãng Tsurumi Nhật Bản, Đài Loan, Italy,...với chất lượng máy móc chính hãng đầy đủ giấy tờ nhập khẩu.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 96 m3/h

- Chiều cao bơm 15 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 430 lít/phút

- Chiều cao bơm 21.5 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 36 m3/h

- Chiều cao bơm 25 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 670 lít/phút

- Chiều cao bơm 14.4 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 0,75kW

- Lưu lượng: 22,2m3/h

- Cột áp: 12,5m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 0,4kW

- Lưu lượng: 16,8m3/h

- Cột áp: 9,5m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 0,25kW

- Lưu lượng: 12m3/h

- Cột áp: 7,5m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 0,75kW

- Lưu lượng: 18m3/h

- Cột áp: 18m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 0,75kW

- Lưu lượng: 16m3/h

- Cột áp: 18m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 0,4kW

- Lưu lượng: 12,6m3/h

- Cột áp: 12m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 9kW

- Lưu lượng: 192m3/h

- Cột áp: 21,5m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 6kW

- Lưu lượng: 144m3/h

- Cột áp: 16,9m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 4kW

- Lưu lượng: 99m3/h

- Cột áp: 14,8m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 3,7kW

- Lưu lượng: 90m3/h

- Cột áp: 18m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 3,7kW

- Lưu lượng: 60m3/h

- Cột áp: 30m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 2,2kW

- Lưu lượng: 30m3/h

- Cột áp: 25m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 1,5kW

- Lưu lượng: 30m3/h

- Cột áp: 20m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 11kW

- Lưu lượng: 147m3/h

- Cột áp: 32m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 11kW

- Lưu lượng: 84Fm3/h

- Cột áp: 48,5m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 7,5kW

- Lưu lượng: 124,8m3/h

- Cột áp: 31m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 7,5kW

- Lưu lượng: 84m3/h

- Cột áp: 40m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 5,5kW

- Lưu lượng: 105m3/h

- Cột áp: 23m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 5,5kW

- Lưu lượng: 75m3/h

- Cột áp: 34m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Vật liệu: Buồng bằng gang, cánh bơm mạ Crom Công suất: 3,7kW

- Lưu lượng: 90m3/h

- Cột áp: 18,5m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:
arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22