Bạn cần hỗ trợ


ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Động cơ đầu nổ: D35

- Làm mát động cơ: mát nước

- Củ phát: 30kw

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất động cơ 30HP

- Công suất motor 24kw

- Làm mát động cơ: Mát nước

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất động cơ 30HP

- Công suất motor 24kw

- Làm mát động cơ: Mát gió

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất động cơ 30HP

- Công suất motor 24kw

- Làm mát động cơ: Mát gió

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất động cơ 21kw

- Công suất motor 20kw

- Động cơ đầu nổ: D28

- Làm mát động cơ: Mát nước

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất động cơ 21kw

- Công suất motor 20kw

- Động cơ đầu nổ: D28

- Làm mát động cơ: Mát gió

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất động cơ 21kw

- Công suất motor 20kw

- Động cơ đầu nổ: D28

- Làm mát động cơ: Mát gió

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất động cơ 18kw

- Công suất motor 15kw

- Làm mát động cơ: Mát gió

- Điện áp: 3 pha - 380V

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất động cơ 18kw

- Công suất motor 15kw

- Làm mát động cơ: Mát nước

- Điện áp: 3 pha - 380V

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất động cơ 18kw

- Công suất motor 15kw

- Điện áp: 220V

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Động cơ đầu nổ: D12

- Củ phát điện: 12KW

- Điện áp: 220V

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Động cơ đầu nổ: D12

- Củ phát điện: 12KW

- Điện áp: 220V

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Động cơ đầu nổ: D12

- Củ phát điện: 12KW

- Điện áp: 380V

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất động cơ 14,7kw

- Công suất motor 10kw

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất động cơ 14,7kw

- Công suất motor 10kw

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất động cơ 14,7kw

- Công suất motor 10kw

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất động cơ 14,7kw

- Công suất motor 10kw

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Động cơ đầu nổ: D15

- Củ phát: 7,5KW

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Động cơ đầu nổ: D15

- Củ phát: 7,5KW

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Động cơ đầu nổ: D15

- Củ phát: 7,5KW

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Động cơ đầu nổ: D15

- Củ phát: 7,5KW

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất động cơ 12kw

- Công suất motor 5kw

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Động cơ đầu nổ: D8

- Bảo hành: 06 tháng

- Làm mát động cơ: Quạt gió

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất động cơ 30HP

- Công suất motor 24kw

- Làm mát động cơ: Mát nước

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:
arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22