ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Thể tích 100 lít

- Áp lực max 10 bar, 16 bar

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Thể tích 1000 lít

- Áp lực max 10 bar, 16 bar

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Thể tích 500 lít

- Áp lực max 10 bar, 16 bar

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Thể tích 300 lít

- Áp lực max 10 bar, 16 bar

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Thể tích 200 lít

- Áp lực max 10 bar, 16 bar

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Thể tích 50 lít

- Áp lực max 10 bar

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi
arrow
phone 0947 63 61 22