ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ: tới 40 mét

- Chiều cao nâng: 6 mét hoặc 12 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ: 30 mét

- Chiều cao nâng: 15 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ: 26 mét

- Chiều cao nâng: 18 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 15 mét

- Chiều cao nâng 6 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ: tới 30 mét

- Chiều cao nâng: 6 mét hoặc 12 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ: 25 mét

- Chiều cao nâng: 35 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ: 18 mét

- Chiều cao nâng: 9 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ: 30 mét

- Chiều cao nâng: 12 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ: 9 mét

- Chiều cao nâng: 3 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 20 mét

- Chiều cao nâng 12 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Khẩu độ 20 mét

- Chiều cao nâng 12 mét

Hotline:

Hãng sản xuất

Dòng sản phẩm

Nơi sản xuất

arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22