ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công Suất motor 10kw

- Điện áp 220v/380v

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 7.5kw

- Điện áp 220v/380v

Hotline:
Củ phát điện 5kw 220vHãng: n/a

Củ phát điện 5kw 220v

Giá bán:
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 5kw

- Điện áp 220v/380v

Hotline:
Củ phát điện 3kw 220vHãng: n/a

Củ phát điện 3kw 220v

Giá bán:
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 3kw

- Điện áp 220v/380v

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất motor 25kw

- Điện áp 380v

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất motor 20kw

- Điện áp 380v

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất motor 15kw

- Điện áp 380v

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất motor 12kw

- Điện áp 380v

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất motor 20 Hp - Diesel

- Điện áp 220v/380v

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất motor 15 Hp - Diesel

- Điện áp 220v/380v

Hotline:
Củ phát điện 5kw 380vHãng: n/a

Củ phát điện 5kw 380v

Giá bán:
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất motor 12 Hp - Diesel

- Điện áp 220v/380v

Hotline:
Củ phát điện 3kw 380vHãng: n/a

Củ phát điện 3kw 380v

Giá bán:
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 8 Hp - Diesel

- Điện áp 220v/380v

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất motor 25kw

- Điện áp 220v/380v

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất motor 20kw

- Điện áp 220v/380v

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất motor 15kw

- Điện áp 220v/380v

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công Suất motor 12kw

- Điện áp 220v/380v

Hotline:

Hãng sản xuất

Dòng sản phẩm

Nơi sản xuất

arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22