Củ phát điện 10kw 220vHãng: n/a

Củ phát điện 10kw 220v

9.950.000 ₫

10.200.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 10kw

- Điện áp 220v

- Bảo hành: 6 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:
Củ phát điện 7.5kw 220vHãng: n/a

Củ phát điện 7.5kw 220v

8.400.000 ₫

8.600.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 7,5kw

- Điện áp 220v

- Bảo hành: 6 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:
Củ phát điện 5kw 220vHãng: n/a

Củ phát điện 5kw 220v

7.500.000 ₫

7.750.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 5kw

- Điện áp 220v

- Bảo hành: 6 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:
Củ phát điện 3kw 220vHãng: n/a

Củ phát điện 3kw 220v

4.700.000 ₫

4.900.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 3kw

- Điện áp 220v

- Bảo hành: 6 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:
Củ phát điện 30kw 380vHãng: n/a

Củ phát điện 30kw 380v

23.790.000 ₫

24.150.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 30kw

- Điện áp 380v

- Bảo hành: 6 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:
Củ phát điện 30kw 220vHãng: n/a

Củ phát điện 30kw 220v

23.150.000 ₫

23.500.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 30kw

- Điện áp 220v

- Bảo hành: 6 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:
Củ phát điện 24kw 380vHãng: n/a

Củ phát điện 24kw 380v

15.900.000 ₫

16.400.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 24kw

- Điện áp 380v

- Bảo hành: 6 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:
Củ phát điện 24kw 220vHãng: n/a

Củ phát điện 24kw 220v

15.650.000 ₫

16.050.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 24kw

- Điện áp 220v

- Bảo hành: 6 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:
Củ phát điện 20kw 380vHãng: n/a

Củ phát điện 20kw 380v

13.770.000 ₫

14.100.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 20kw

- Điện áp 380v

- Bảo hành: 6 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:
Củ phát điện 15kw 380vHãng: n/a

Củ phát điện 15kw 380v

12.200.000 ₫

12.530.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 15kw

- Điện áp 380v

- Bảo hành: 6 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:
Củ phát điện 12kw 380vHãng: n/a

Củ phát điện 12kw 380v

10.700.000 ₫

11.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 12kw

- Điện áp 380v

- Bảo hành: 6 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:
Củ phát điện 10kw 380vHãng: n/a

Củ phát điện 10kw 380v

10.170.000 ₫

10.400.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 10kw

- Điện áp 380v

- Bảo hành: 6 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:
Củ phát điện 7.5kw 380vHãng: n/a

Củ phát điện 7.5kw 380v

8.550.000 ₫

8.800.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 7,5kw

- Điện áp 380v

- Bảo hành: 6 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:
Củ phát điện 20kw 220vHãng: n/a

Củ phát điện 20kw 220v

13.600.000 ₫

14.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 20kw

- Điện áp 220v

- Bảo hành: 6 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:
Củ phát điện 15kw 220vHãng: n/a

Củ phát điện 15kw 220v

12.000.000 ₫

12.300.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 15kw

- Điện áp 220v

- Bảo hành: 6 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:
Củ phát điện 12kw 220vHãng: n/a

Củ phát điện 12kw 220v

10.390.000 ₫

10.700.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công xuất motor 12kw

- Điện áp 220v

- Bảo hành: 6 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:

Hãng sản xuất

Dòng sản phẩm

Nơi sản xuất

arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22