Bạn cần hỗ trợ


ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng nâng hạ 2 tấn

- Chiều cao nâng hạ 2.5 mét

- Xuất xứ: Hàn Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng nâng hạ 1 tấn

- Chiều cao nâng hạ 5 mét

- Công nghệ: Nhật Bản

- Bảo hành: 06 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng nâng hạ 1 tấn

- Chiều cao nâng hạ 30 mét

- Công nghệ: Nhật Bản

- Bảo hành: 06 tháng

- Xuất xứ: Trung Quốc

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng nâng 1.5 tấn

- Chiều cao nâng hạ 1.5 mét

- Xuất xứ: Hàn Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng nâng 1 tấn

- Chiều cao nâng hạ 1.5 mét

- Công nghệ: Nhật Bản

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: PA1200

- Hãng: Vital

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: PA1000

- Hãng: Vital

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: PA800

- Hãng: Vital

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: PA600

- Hãng: Vital

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: PA500

- Hãng: Vital

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: PA400

- Hãng: Vital

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: PA200

- Hãng: Vital

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: PA300

- Hãng: Vital

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng kéo: 1,6 tấn

- Hãng: Hugo

- Tốc độ kéo: 29 mét/phút

- Điện áp: 380V

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng kéo: 0,75 tấn

- Hãng: Hugo

- Tốc độ kéo: 27 mét/phút

- Điện áp: 380V

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng kéo: 0,3 tấn

- Hãng: Hugo

- Tốc độ kéo: 24 mét/phút

- Điện áp: 380V

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lực kéo: 3,2 tấn

- Tốc độ kéo: 15 mét/phút

- Số cáp cuốn tối đa: 250 mét

- Hãng: Hugo

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lực kéo: 1,6 tấn

- Tốc độ kéo: 18 mét/phút

- Số cáp cuốn tối đa: 200 mét

- Hãng: Hugo

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng kéo: 750kg

- Tốc độ kéo: 18,5m/phút

- Cáp cuốn max: 100m

- Hãng: HUGO

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng kéo: 500kg

- Tốc độ kéo: 17m/phút

- Cáp cuốn max: 100m

- Hãng: HUGO

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng kéo: 300kg

- Tốc độ kéo: 17m/phút

- Cáp cuốn max: 100m

- Hãng: HUGO

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: SK280

- Hãng: HUGO

- Tải trọng nâng: 280kg

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: SK160

- Hãng: HUGO

- Tải trọng nâng: 160kg

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng: 4 tấn

- Hãng: HUGO

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:
arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22