Máy bơm nước đầu nổ sử dụng động cơ đầu nổ thường dùng để bơm nước với lưu lượng lớn, tuy nhiên cột áp lại khá thấp. Máy bơm đầu nổ ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực tưới tiêu của nông nghiệp. Với động cơ đầu nổ chạy dầu Diesel nên nguyên liệu dễ dàng tìm mua trên thị trường. Máy bơm nước đầu nổ được Lạc Hồng cung cấp chính hãng động cơ đầu nổ hãng Quang Chai, Đông Phong, Đông Pheng. Máy bơm nước đầu nổ sử dụng 2 hệ thống khởi động là có đề và quay tay.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 50-70 m3/h

- Cột áp 4m - 6m

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 60-90 m3/h

- Cột áp 4m - 6m

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 110-140 m3/h

- Cột áp 5m - 7m

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 120-140 m3/h

- Cột áp 6m - 8m

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 220-250 m3/h

- Cột áp 6m - 8m

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 160-220 m3/h

- Cột áp 6m - 8m

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 250-300 m3/h

- Cột áp 6m - 8m

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 280-320 m3/h

- Cột áp 6m - 8m

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 300-360 m3/h

- Cột áp 6m - 8m

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 300-360 m3/h

- Cột áp 6m - 8m

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 250-300 m3/h

- Cột áp 6m - 8m

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 280-320 m3/h

- Cột áp 6m - 8m

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi
arrow