Bạn cần hỗ trợ


ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng: 6 – 78 m3/h

- Cột áp: 27 – 4 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng: 6 – 54 m3/h

- Cột áp: 15.3 – 3.8 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng: 6 – 144 m3/h

- Cột áp: 34.9 – 2.1 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng: 6 – 78 m3/h

- Cột áp: 27 – 4 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng: 21-78 m3/h

- Cột áp: 32,1-15,2 m

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng : 21-78 m3/h

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Điện áp sử dụng : 380V

- Lưu lượng : 24-72 m3/h

- Cột áp: 45,6- 24,5 m

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng : 24-72 m3/h

- Cột áp: 51 - 32 m

- Đường kính hút xả : 65/50 mm

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 50-70 m3/h

- Cột áp 4m - 6m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 60-90 m3/h

- Cột áp 4m - 6m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 110-140 m3/h

- Cột áp 5m - 7m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 120-140 m3/h

- Cột áp 6m - 8m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:
arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22