ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 50-70 m3/h

- Cột áp 4m - 6m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 160-220 m3/h

- Cột áp 6m - 8m

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 06 tháng

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 300-360 m3/h

- Cột áp 6m - 8m

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 280-320 m3/h

- Cột áp 6m - 8m

Hotline:
Máy bơm nước dân dụng Pentax CP 75 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax CP 75 220V

3.350.000 ₫

3.550.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1Hp

- Lưu lượng: 0,3 - 3m3/h

- Cột áp: 18 - 61m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

- 6%

Máy bơm nước dân dụng Pentax CP 45 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax CP 45 220V

2.650.000 ₫

2.850.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 0,5Hp

- Lưu lượng: 0,3 - 2,4m3/h

- Cột áp: 5 -30 m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

- 7%

Máy bơm nước dân dụng Pentax CR 100 220VPentax

Bơm dân dụng Pentax CR 100 220V

4.200.000 ₫

4.400.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 0,75-1Hp

- Lưu lượng: 2,4-16,8m3/h

- Cột áp: 10,5-20m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

- 5%

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 96 m3/h

- Chiều cao bơm 15 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 430 lít/phút

- Chiều cao bơm 21.5 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 36 m3/h

- Chiều cao bơm 25 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 670 lít/phút

- Chiều cao bơm 14.4 mét

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 15-72 m3/h

- Cột áp 25-16,5 m

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 60-240 m3/h

- Cột áp 82,9-51,9 m

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 12-72 m3/h

- Cột áp 20,2-11,2m

- Áp lực làm việc 10 Bar

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lưu lượng 30-120 m3/h

- Cột áp: 22-12,6 m

- Áp lực làm việc 10 Bar

Hotline:
Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 210Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 210

10.330.000 ₫

10.500.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2Hp

- Lưu lượng:6 - 30 m3/h

- Cột áp: 8 - 28,8m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

- 2%

Máy bơm lưu lượng Pentax CH 210Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CH 210

10.650.000 ₫

10.800.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2Hp

- Lưu lượng:6 - 30 m3/h

- Cột áp: 8 - 28,8m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

- 1%

Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 160Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 160

8.940.000 ₫

9.150.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1,5Hp

- Lưu lượng:6 - 30 m3/h

- Cột áp: 4 - 25m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

- 2%

Máy bơm lưu lượng Pentax CH 160Pentax

Máy bơm lưu lượng Pentax CH 160

9.250.000 ₫

9.400.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1,5Hp

- Lưu lượng:6 - 30 m3/h

- Cột áp: 4 - 25m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

- 2%

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 7/17Pentax

Bơm giếng khoan 4L 7/17

19.910.000 ₫

20.100.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 3Hp

- Lưu lượng:2,4 - 9,6 m3/h

- Cột áp: 43 - 102m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

- 1%

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 7/13Pentax

Bơm giếng khoan 4L 7/13

14.730.000 ₫

14.900.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2Hp

- Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m3/h

- Cột áp: 33 - 78m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

- 1%

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 7/9Pentax

Bơm giếng khoan 4L 7/9

13.100.000 ₫

13.300.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 1,5Hp

- Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m3/h

- Cột áp: 23 - 54m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

- 2%

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 7/6Pentax

Bơm giếng khoan 4L 7/6

10.880.000 ₫

11.000.000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 01Hp

- Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m3/h

- Cột áp: 15 - 36m

- Xuất xứ: Ý

- Bảo hành: 12 tháng

Hotline:

- 1%

arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22