ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: K-09

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: K-14

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: K-12

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: K-11

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: K-10

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: K-16

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Model: K-17

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng nâng: 20 kg

- Số puly: 01

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng nâng: 16 kg

- Số puly: 01

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng nâng: 10 tấn

- Số puly: 01

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng nâng: 8000kg

- Số puly: 01

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng nâng: 5000kg

- Số puly: 01

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng nâng: 3000kg

- Số puly: 01

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng nâng: 2000kg

- Số puly: 01

Hotline:

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tải trọng nâng: 1000kg

- Số puly: 01

Hotline:

Hãng sản xuất

Dòng sản phẩm

arrow
phone 0968 591 772 - 0947 63 61 22