Tời kéo mặt đất là dòng tời cáp điện được đặt trên mặt đất sử dụng để lôi, kéo, nâng, hạ rất linh hoạt.

Tời kéo mặt đất JM8

Tời kéo mặt đất JM8

Giá bán:
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lực kéo: 8 tấn

- Tốc độ kéo: 15 mét/phút

- Số cáp cuốn tối đa: 300 mét

- Loại cáp: 6×37 – 26

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi
Tời kéo mặt đất JM5

Tời kéo mặt đất JM5

Giá bán:
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lực kéo: 5 tấn

- Tốc độ kéo: 9 mét/phút

- Số cáp cuốn tối đa: 250 mét

- Loại cáp: 6×37 – 19.5

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi
Tời kéo mặt đất JM3HUGO

Tời kéo mặt đất JM3

Giá bán:
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lực kéo: 3 tấn

- Tốc độ kéo: 16 mét/phút

- Số cáp cuốn tối đa: 200 mét

- Loại cáp: 6×9 – 15,5

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi
Tời kéo mặt đất JM2

Tời kéo mặt đất JM2

Giá bán:
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lực kéo: 2 Tấn

- Tốc độ kéo: 16m/phút

- Số cáp có sẵn: 80 mét

- Số cáp cuốn tối đa: 200 mét

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi
Tời kéo mặt đất JM1

Tời kéo mặt đất JM1

Giá bán:
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lực kéo: 1 Tấn

- Tốc độ kéo: 16 mét/ phút

- Số cáp có sẵn: 100 mét

- Số cáp cuốn tối đa: 160 mét

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi
Tời kéo mặt đất JM10

Tời kéo mặt đất JM10

Giá bán:
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lực kéo: 10 tấn

- Tốc độ kéo: 9 mét/phút

- Số cáp cuốn tối đa: 300 mét

- Loại cáp: 6×37 – 30

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi
Tời kéo mặt đất JK5

Tời kéo mặt đất JK5

Giá bán:
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lực kéo: 5 tấn

- Tốc độ kéo: 22m/phút

- Số cáp có sẵn: 100 mét

- Số cáp cuốn tối đa: 250 mét

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi
Tời kéo mặt đất JK3

Tời kéo mặt đất JK3

Giá bán:
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lực kéo: 3 KN

- Tốc độ kéo: 22 m/ phút

- Số cáp có sẵn: 100 mét

- Số cáp cuốn tối đa:200 mét

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi
Tời kéo mặt đất JK2

Tời kéo mặt đất JK2

Giá bán:
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lực kéo: 2 tấn

- Tốc độ kéo: 22m/phút

- Số cáp có sẵn: 80 mét

- Số cáp cuốn tối đa:200 mét

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lực kéo:1,5 tấn

- Tốc độ kéo: 22 mét/phút

- Số cáp có sẵn: 80 mét

- Số cáp cuốn tối đa: 200 mét

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi
Tời kéo mặt đất JK1

Tời kéo mặt đất JK1

Giá bán:
Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Sức kéo: 1 tấn

- Tốc độ kéo: 22 mét/phút

- Số cáp có sẵn : 100 mét

- Số cáp cuốn tối đa : 160 mét

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Công suất: 2,2 Kw

- Lực kéo: 50 KN

- Tốc độ kéo: 30 mét/phút

- Điện áp: 380V

Hotline: Gọi ngay để có giá ưu đãi
arrow
phone 0947 63 61 22